ฮอกไกโดไทยดอทคอม เวบไซค์ รวมเรื่องราว ไทยไทย ในฮอกไกโด 本文へジャンプ

หน้าแรก┃ ร้านอาหารไทย┃ ร้านขายของไทย┃ ร้านนวดไทย
ติดต่อล่าม ผู้นำทางท้องถิ่น┃สถานที่ท่องเที่ยวในฮอกไกโด
ข้อมูลน่ารู้สำหรับผู้มาอยู่อาศัยใหม่ในฮอกไกโด

วิธีการส่งเงินไปเมืองไทย┃ แผนที่ทางรถไฟใต้ดินซัปโปโร ฉบับภาษาไทย


ทาคิคาวา
Takikawa ,Hokkaido

เนื้อหาโดยสังเขปของการเกษตรในเทศบาลทาคิคาวา


เทศบาลทาคิคาวา จังหวัด ฮอกไกโด
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศของทาคิคาวา

*ทาคิคาวา ตั้งอยู่ประมาณใจกลางของฮอกไกโด เป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์อยู่ระหว่างแม่น้ำ อิชิคาริ และแม่น้ำ โซราจิ
*รอบไม่มีภูเขาขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีเนินที่ไม่ลาดชัน
*ภูมิอากาศ มีความแตกต่างระหว่างอุณภูมิในฤดูร้อนและฤดูหนาวที่ค่อนข้างสูง อุณภูมิสูงสุด 35 องศา และต่ำสุด-28 องศา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยู่ที่ประมาณ 7 องศาส หิมะเริ่มตกประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน จนถึง ประมาณต้นเดือน เมษายน

ประวัติศาสตร์ของทาคิคาวา

*ที่มาของคำว่า “ทาคิคาวา” มาจากการแปลโดยเน้นความหมาย จาก ภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมชาวไอนุ ซึ่งเรียกที่แห่งนี้ว่า “โซราพุจิ” แปลว่า “พื้นที่ที่น้ำตกไหลผ่าน” ช่วงกลางของแม่น้ำโซราจิ จะมีลักษณะเป็นขั้นๆ คล้ายน้ำตก ดังนั้นชาวไอนุจึงเรียกที่แห่งนี้ว่า “โซราพุจิเพทซึ” แปลว่า “แม่น้ำที่มีน้ำตก หรือ แม่น้ำ(คาวา)ของน้ำตก(ทาคิ) และด้วยเหตุนี้ “ทาคิคาวา” จึงถูกตั้งให้เป็นชื่อของเมืองแห่งนี้
*ประวัติศาสตร์ของเมืองทาคิคาวา เริ่มในปี 1890(เมจิ23) เกิดจากประกาศฉบับที่หนึ่ง ของฮอกไกโด ซึ่งได้ตั้งให้มี สำนักงานเขตหมู่บ้านทาคิคาวา ขึ้น ซึ่งในปีเดียวกันนี้ รัฐบาลเมจิก็ได้ส่งทหารที่ว่างจากศึกจำนวน440 ครัวเรือนให้เข้ามาบุกเบิกและตั้งถิ่นฐานที่นี่ พร้อมตั้งกันชนระหว่างรัสเซีย ในปี 1894 (เมจิ27) ที่เมืองเอเบะโอะทซึ ทหารอีกจำนวน400ครอบครัวก็ได้ถูกส่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานและบุกเบิกพัฒนา


ประวัติศาสตร์ของทาคิคาวา
1906 เดือนเมษายน วันที่หนึ่ง (เมจิ 39) กำเนิดหมู่บ้านทาคิคาวา
1909 เดือนเมษายน วันที่หนึ่ง (เมจิ42) หมู่บ้านทาคิคาวาแยกออกเป็นสองหมู่บ้าน คือหมู่ ทาคิคาวา และหมู่บ้าน เอเบะโอทซึ
1958 (ปีโชวะ ที่33) พระราชบัญญัติเทศบาลได้ถูกประกาศใช้(ในยุคนี้การบริหารประเทศแบ่งออกเป็นสองระดับคือ
การปกครองส่วนกลาง
การปกครองส่วนท้องถิ่น (แบ่งออกเป็นจังหวัด และ เทศบาล เมือง หมู่บ้าน)
1971(ปีโชวะที่ 46) เทศบาลทาคิคาวา กับเมือง เอเบะโอะทซึ ได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน เป็นเมืองชินเซทาคิคาวา
1996 (ปีเฮเซที่8) ที่ทำการแห่งใหม่สร้างเสร็จ

(โน้ต การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น เริ่มขึ้นในปี 1889 ( เมจิ22) ถึง1891 (เมจิ24) ในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ และมีพรบ.เทศบาลออกมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัด ฮอกไกโด และโอกินาวา ซึ่งฮอกไกโด ได้ถูกบริหารภายใต้การจัดการโดยทบวงพัฒนาการฮอกไกโด พรบ.เทศบาลมีผลใช้บังคับกับฮอกไกโดในปี 1900)


ประชากร 46,030 คน
(ตัวเลข ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2004)
ผู้ชาย 21,930
ผู้หญิง 24,100
จำนวนครัวเรือน 20,929ครัวเรือน โดยเฉลี่ย 2.2 คน ต่อหนึ่งครัวเรือน
พื้นที่ 115.82 ตารางกิโลเมตร
10.76 × 10.76 10.76??


ที่มาของข้อมูล สำนักงานสถิติกระทรวงกิจการทั่วไป(ผลจากการสำรวจสำมะโนประชากร)กรุณาใ่ส่อีเมล์ของท่านเอาไว้ในช่องที่กำหนดให้

เพื่อทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อโฮมเพจเปิดให้

บริการ อย่างเป็นทางการ หรือ เมื่อมีการเพิ่มเติมข้อมูุลใหม่ๆ


(สำหรับท่านที่ไม่สามารถกดปุ่มส่งได้ สามารถส่งเมล์มาโดยตรงที่ info@hokkaidothai.com)