ญี่ปุ่นดอทคอม
YeePoon.com

ตารางรถไฟ จาก สถานีซัปโปโรSapporo ไป ยัง สนามบิน Shin chitose Airpot
(สำหรับผู้ที่ต้องการทราบวิธีการเดินทางโดยละเอียดจากสนามบินไปยังเมืองซัปโปโร ให้คลิ๊กที่นี่)

ด้านล่างเป็นตารางรถไฟ จาก สถานี ซับโปโร ถึง สนามบิน (วิธีการดูให้ดูแนวตั้ง)
รถไฟจะวิ่งผ่านสถานี ชิโรอิชิ ,shinsapporo,kitahiroshima,eniwa,chitose,minami chitose, และจะไปจบที่shinchitose airport
ตารางรถไฟนี้เป็นรถเร็ว
เช่นหากออกจากซัปโปโร 6.34 จะถึงสนามบินเวลา 7.13
(ตารางนี้เป็นตารางของขบวนรถเร็ว ที่วิ่งไปสนามบิน นอกจากรถเร็วแล้วก็มีรถไฟธรรมดาด้วย )

คำถาม
ถาม เครื่องบินออกแปดโมงเช้า จากสนามบินชิโตเซShinchitose (ฮอกไกโด) ต้องออกจากซัปโปโรกี่โมง
ตอบ รถไฟเที่ยวแรกและเที่ยวที่สอง จะถึงสนามบินเวลา 7.00 และ 7.13 ดังนั้นไปถึงสนามบินทันแน่นอน
ลงจากรถไฟแล้วเดินไปเช็คอิน ก็ใช้เวลาแค่ประมาณ 5นาที เพราะรถไฟวิ่งเข้าถึงตัวสนามบินเลย

ตารางรถไฟเที่ยวแรก จาก Sapporo to Shin chitose Airport *Hokkaido
เที่ยวแรก ออกSapporo 6.13 ถึงสนามบิน 07.00 (รถธรรมดา)
เที่ยวที่สอง ออกSapporo 06.30 ถึง สนามบิน 07.13 (รถเร็ว)
ราคาตั่ว 1040 เยน
ระยะทาง


札幌発
ออกจากซัปโปโร
Sapooro
6:34 6:48 7:06 7:21 7:35 7:50 8:10
Shiroishi 6:39 6:53 7:11 7:26 7:40
Shin-Sapporo 6:44 6:58 7:16 7:31 7:45 7:58 8:18
Kitahiroshima 6:51 7:06 7:23 7:38 7:52 8:06 8:26
eniwa 6:59 7:13 7:31 7:46 8:00 8:13 8:33
chitose 7:05 7:19 7:36 7:51 8:05 8:19 8:39
minamichitose 7:10 7:23 7:40 7:55 8:09 8:23 8:43
新千歳空港着
ถึงสนามชินชิโตเซ
Chitose Airport
7:13 7:26 7:44 7:59 8:13 8:26 8:46

札幌発
ออกจากซัปโปโร
Sapooro
8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55
Shiroishi
Shin-Sapporo 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03
Kitahiroshima 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11
eniwa 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18
chitose 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24
minamichitose 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28
新千歳空港着
ถึงสนามชินชิโตเซ
Chitose Airport
9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31

札幌発
ออกจากซัปโปโร
Sapooro
10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40
Shiroishi
Shin-Sapporo 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48
Kitahiroshima 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56
eniwa 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03
chitose 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09
minamichitose 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13
新千歳空港着
ถึงสนามชินชิโตเซ
Chitose Airport
10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16

札幌発
ออกจากซัปโปโร
Sapooro
11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25
Shiroishi
Shin-Sapporo 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33
Kitahiroshima 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41
eniwa 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48
chitose 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54
minamichitose 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58
新千歳空港着
ถึงสนามชินชิโตเซ
Chitose Airport
12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01

札幌発
ออกจากซัปโปโร
Sapooro
13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10
Shiroishi
Shin-Sapporo 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18
Kitahiroshima 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26
eniwa 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33
chitose 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39
minamichitose 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43
新千歳空港着
ถึงสนามชินชิโตเซ
Chitose Airport
14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46

札幌発
ออกจากซัปโปโร
Sapooro
15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55
Shiroishi
Shin-Sapporo 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03
Kitahiroshima 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11
eniwa 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18
chitose 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24
minamichitose 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28
新千歳空港着
ถึงสนามชินชิโตเซ
Chitose Airport
16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31

札幌発
ออกจากซัปโปโร
Sapooro
17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40
Shiroishi
Shin-Sapporo 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48
Kitahiroshima 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56
eniwa 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03
chitose 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09
minamichitose 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13
新千歳空港着
ถึงสนามชินชิโตเซ
Chitose Airport
17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16

札幌発
ออกจากซัปโปโร
Sapooro
18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:25 20:45
Shiroishi 20:50
Shin-Sapporo 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:33 20:55
Kitahiroshima 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:41 21:02
eniwa 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:48 21:10
chitose 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:54 21:16
minamichitose 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:58 21:20
新千歳空港着
ถึงสนามชินชิโตเซ
Chitose Airport
19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 21:01 21:23

(ตารางรถไฟสัปโปโร ซับโปโร ซับโปโระ สับโปโร ซัปโปโร Sapporo Hokkaio, Sapporo JR ตารางรถไฟ )ข้อมูลโดย

ญี่ปุ่นดอทคอม
YeePoon.com